ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی

کدام نوع مشارکت را مطلوب میدانید؟

تعداد آرا:
17

اولین رای:
دوشنبه, 17 مهر 1385 ساعت 13:01

آخرین رای:
سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 23:23

کدام نوع مشارکت را مطلوب میدانید؟

Hits Percent Graph
نقدی
7 41.2%
همه موارد
4 23.5%
غیر نقدی
3 17.6%
کسر از حقوق
2 11.8%
اهداء طلا و جواهر
1 5.9%
پرداخت ماهانه
0 0%
پرداخت الکترونیکی
0 0%
کدام نوع مشارکت را مطلوب میدانید؟