بانوان سرپرست خانوار

واحد  بانوان در سال  ۱۳۹۲ با پیوستن سرکار خانم  دکتر احمدی به مؤسسه خیریه مستمندان شروع به فعالیت نمود. اکنون با توجه به فعالیت های شبانه روزی خانم دکتر احمدی و دغدغه ایشان در زمینه جلوگیری از تکدی گری و آبروریزی در شهرمان، بخش بانوان با انجام فعالیت هایی از قبیل پذیرش سفارشات پذیرایی از مراسمات گوناگون و طبخ غذا، دسر و سالادهای متنوع وهمچنین راه اندازی بخش خیاطی، نه تنها توانسته است درآمدی برای مؤسسه فراهم آورد بلکه با بکارگیری ۳۰ الی ۴۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار، توانسته است گامی مثبت در بهبود کیفیت زندگی واشتغالزایی بخشی از نیازمندان شهرمان بر دارد .

شماره تماس واحد بانون: ۳۲۲۳۱۳۳۴-۰۴۴

پذیرش سفارش پذیرایی از مراسمات ( تهیه غذا – دسر – سالاد – دلمه – حلواو …) و انواع محصولات خانگی: رب – خیارشور – عرقیجات و …

 

آدرس ایمیل موسسه :                                  Urmia.mostamandan@gmail.com