تابلوهای تسلیت

از جمله فعالیتهای موسسه خیریه مستمندان ارومیه در زمینه تابلو نویسی میباشد،که به قرار زیر است:

۱-جمع آوری ، آماده سازی و پخش عمده تابلوهای تسلیت در سطح شهر

۲- فروش تابلو تسلیت به  صورت خرده در محل موسسه

۳- چاب بنر تسلیت

 

شماره تماس جهت سفارش عمده و خرده تابلو و بنر تسلیت برای مراسمات ترحیم:  ۳۲۳۴۵۹۸۹